Konferencja 23 listopada 2015r.

23 listopada Anna Strzebońska reprezentowała FuRBS w Warszawie podczas konferencji "Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego do poprawy jakości życia mieszkańców?"

Konferencja stanowiła podsumowanie realizacji projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego".

Realizatorami projektu były Gmina Miejska Kraków i Gmina Miejska Poznań. Nasza przedstawicielka odpowiadała w projekcie za ewaluację zewnętrzną produktu projektu w zakresie wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych.

Więcej informacji o projekcie oraz program konferencji można znaleźć na stronie www.mjup-projekt.pl

Powrót