Oferta

Możemy Wam pomóc poprzez:

  • konsulting badań naukowych, badań rynku i ewaluacji (m.in. projektowanie badań, narzędzi badawczych, dobór próby, optymalizacja metod i technik oraz kosztów badania),
  • konsulting analityczny (statystyczna analiza danych, text mining, data mining, wsparcie analityczne),
  • koordynację projektów badawczych lub komponentów badawczych w projektach,
  • udział ekspertów fundacji w badaniach (np. prowadzenie IDI, moderacja FGI),
  • szkolenia z metod i technik badawczych,
  • szkolenia ze statystycznej analizy danych,
  • szkolenia z obsługi narzędzi analitycznych (np. R, Excel),
  • korektę językową i analityczno-statystyczną prac i projektów naukowych,
  • organizację spotkań, prelekcji, wykładów poświęconych badaniom społecznym i analizie danych.