Seminarium poświęcone wyzwaniom badawczym w rewitalizacji

W poniedziałek, 27 czerwca 2016, w Wytwórni przy ul. Ślusarskiej 9, na krakowskim Zabłociu, przeżywającym intensywny proces rewitalizacji, odbyło się interdyscyplinarne seminarium poświęcone wyzwaniom badawczym w rewitalizacji, organizowane przez FuRBS.

Na spotkanie przybyli znakomici goście, reprezentujący różne środowiska: organizacji pozarządowych, naukowców, ekspertów, samorządów oraz mieszkańców terenów rewitalizowanych.

Seminarium składało się z trzech części. W pierwszej kolejności Anna Strzebońska z FuRBS prezentowała wybrane zapisy ustawy o rewitalizacji z dn. 9.10.2015, wskazując ich konsekwencje dla prowadzenia badań społecznych w ramach opracowywania diagnoz i prowadzenia partycypacji w procesie rewitalizacji. W drugiej części, uczestnicy w trakcie pracy warsztatowej definiowali największe wyzwania, przenosząc dyskusje o nich na kanwę własnych doświadczeń.

W trzeciej części seminarium głos oddaliśmy zaproszonym ekspertom. Dr Janusz Jeżak z Instytutu Ekonomiki Przestrzeni opowiadał o dylematach metodologicznych związanych z przygotowaniem GPR na podstawie ustawy o rewitalizacji. Katarzyna Starzyk – Durbacz z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA wystąpiła z prezentacją „Poza ankietą. O różnych metodach badań społecznych”. Na koniec Ewa Chromniak z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych przedstawiła własne doświadczenia i przemyślenia o rewitalizacji i partycypacji widzianej okiem praktyka.

Seminarium było świetną okazją do wymiany wiedzy, doświadczenia i praktyki, co zaowocowało wieloma ciekawymi dyskusjami. FuRBS w najbliższym czasie zamieści na swojej stronie internetowej (Czytelnia FuRBS) materiał prezentujący wnioski z seminarium. Wszystkim uczestnikom i prelegentom FuRBS dziękuje za przybycie i zaangażowanie! Mamy nadzieję, że seminarium stanie się impulsem do cyklicznych spotkań poświęconych rewitalizacji, zwłaszcza w odniesieniu do Krakowa i gmin Małopolski.

Relację foto i video z wydarzenia można obejrzeć na naszym profilu na FB: @FundacjaFuRBS

Materiały do pobrania:

A.Strzebońska, O rewitalizacji z perspektywy badacza społecznego

K.Starzyk-Durbacz, Poza ankietą. O innych metodach badań społecznych

E.Chromniak, Z praktycznego punktu widzenia...

Seminarium zorganizowano przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Województwa Małopolskiego.

Powrót