Diagnoza sytuacji rynkowej i ewaluacja działalności Wydawnictwa Katolickiego

Głównym celem badania było przeprowadzenie kompleksowej diagnozy Wydawnictwa. której celem było usprawnienie jego funkcjonowania.
Diagnoza prowadzona była na poziomie:

• rynku wydawniczego książki religijnej

• oferty wydawniczej

• struktury wewnętrznej organizacji

• klientów Wydawnictwa (zarówno hurtowych, jak i indywidualnych)

W trakcie badań wykorzystaliśmy metodę desk research (analizę danych zastanych), której rezultatem było rozpoznanie obecnych trendów na rynku wydawniczym książki religijnej, co stanowiło istotny kontekst do uwzględnienia przy reorganizacji działalności organizacji. Następnie, jako podstawę doskonalenia działań Wydawnictwa, w oparciu o analizę stron internetowych oraz wywiad indywidualny z dyrektorem jednego z dobrze działających wydawnictw przeprowadziliśmy benchmarking (analizę porównawczą). Powstała charakterystyka oferty Wydawnictwa na tle konkurencji, zidentyfikowaliśmy silne i słabe strony organizacji i zaproponowaliśmy nowe rozwiązania. W ramach benchmarkingu, poza analizą stron www i wywiadem, uwzględniliśmy także dostępne dane zastane i dokonaliśmy opisu modeli biznesowych stosowanych w dobrze prosperujących wydawnictwach. Dzięki temu wskazaliśmy najlepsze praktyki wydawnicze na rynku książki religijnej, które mogą zostać wdrożone do badanego Wydawnictwa.

Analizie poddane zostały także najważniejsze dokumenty Wydawnictwa (w tym dokumenty finansowe), co pozwoliło na identyfikację czynników wewnętrznych, związanych z zarządzaniem organizacją: głównych czynników kosztotwórczych oraz głównych źródeł przychodów i mechanizmów odpowiedzialnych za wytwarzanie przychodów. W kolejnym etapie prac przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z pracownikami, których głównym celem była ocena zasobów organizacyjnych oraz poznanie zakresu rzeczywistych obowiązków poszczególnych osób, stylu zarządzania w wydawnictwie, komunikacji, procesu wydawniczego i oferty wydawniczej oraz kanałów dystrybucji. Ostatnim etapem prac było przeprowadzenie badania wśród klientów Wydawnictwa celem rozpoznania ich bieżących potrzeb – przebadaliśmy klientów indywidualnych (techniką mieszaną: CAWI i CATI) oraz hurtowników (telefoniczne wywiady pogłębione). Efektem końcowym procesu badawczego było opracowanie raportu zawierającego opis wyników badania wraz z rekomendacjami zmian. Projekt zakończyliśmy przeprowadzeniem prezentacji podsumowującej najważniejsze wyniki przeprowadzonych analiz i rekomendacje.

Zespół FuRBS realizował projekt w okresie od maja do lipca 2016 roku.

Powrót

Drogi Gościu

Informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies.

Pozwalają nam one gromadzić informacje dotyczące statystyk oglądalności strony.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.