Misja

  • Fundacja Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS) to ambasador wiedzy i praktyk z dziedziny badań społecznych i analizy danych.
  • Poprzez działania własne i prowadzone wspólnie z naszymi przyjaciółmi dążymy do szerokiego wykorzystania badań społecznych i analizy danych w działalności przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
  • Pomagamy w stawianiu trafniejszych diagnoz i podejmowaniu lepszych decyzji.
  • Pragniemy, by badania społeczne i analiza danych nadążały za postępem technologicznym i zmieniającymi się potrzebami społecznymi, a przy tym były dostępne i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców.