Zespół

Agnieszka Otręba – Szklarczyk – wiceprezes Zarządu Fundacji

Socjolog, doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą zaangażowaniu rodziców w edukację dzieci. Prowadziła zajęcia na studiach licencjackich UJ z metodologii badań społecznych oraz analizy danych.

Jest doświadczonym badaczem społecznym oraz ewaluatorem – realizowała projekty zarówno jakościowe, jak i ilościowe dla samorządów, instytucji publicznych oraz urzędów centralnych w obszarach m.in. rynku pracy, niepełnosprawności, dialogu społecznego oraz dialogu obywatelskiego, edukacji. Prowadziła szkolenia dla przedstawicieli samorządu z metodologii badań społecznych. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się głównie wokół kwestii związanych z edukacją i metodologią badań społecznych oraz technikami analizy danych z wykorzystaniem różnych narzędzi analitycznych (m.in. SPSS, Stata, R, Atlas, QDAMiner, MAXQDA). Swoją pracę zawodową ceni przede wszystkim za to, że każde nowe przedsięwzięcie niesie za sobą pewne wyzwanie oraz wiąże się z czymś nowym. Interesuje się wykorzystaniem text minigu w badaniach społecznych, w tym w diagnozie społecznej i ewaluacji.

e-mail: agnieszka.szklarczyk@furbs.org

Dariusz Szklarczyk – prezes Zarządu Fundacji

Socjolog, badacz i analityk. Pracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Konsultant i trener w dziedzinie badań społecznych, badań rynku i analizy danych. Specjalizuje się w metodologii badań społecznych, ewaluacji i analizie danych. Jako kierownik i członek zespołów badawczych bierze udział w badaniach poświęconych m.in. przedsiębiorczości, edukacji, rynkowi pracy, innowacyjności, jakości życia, jakości usług publicznych, systemowi i życiu politycznemu. Prowadził zajęcia i szkolenia, głównie z zakresu statystycznej analizy danych, na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na UJ i w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Autor bądź współautor publikacji i opracowań poświęconych tematyce m.in. rynku pracy, innowacyjności, współpracy nauki z biznesem, dialogu społecznego i usług publicznych. Posiada doświadczenie współpracy z szerokim wachlarzem odbiorców: firmami badawczymi, NGO, uczelniami, instytucjami publicznymi (m.in. Bank Światowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i samorządami (m.in. województwo małopolskie, województwo świętokrzyskie, miasto Kraków, powiat jasielski, powiat kędzierzyńsko-kozielski). Recenzent merytoryczny opisów zawodów „specjalista analizy i rozwoju rynku” oraz „specjalista ds. badań społeczno-ekonomicznych” w projekcie CRZL „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców". Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą reprezentacji interesów na rynku pracy w Polsce. Interesuje się metodami wykorzystania danych niereaktywnych w badaniach społecznych i badaniach rynku.

e-mail: dariusz.szklarczyk@furbs.org

dr Roksana Ulatowska - członek Zarządu Fundacji

Absolwentka psychologii na Wydziale Psychologii UJ oraz podyplomowego studium Metody Badań Społecznych w Przedsiębiorstwach. Doktorat obroniła w 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Tematem jej rozprawy doktorskiej były bariery kreatywności w organizacji. Jej zainteresowania naukowe to: bariery kreatywności, przemysły kreatywne, diagnoza klimatu organizacyjnego oraz motywowanie, przywództwo edukacyjne i wartości w edukacji. Autorka narzędzia do diagnozy inhibitorów twórczości. Prowadzi treningi twórczego myślenia dla dzieci i dorosłych, jest zdania, że każdy człowiek ma niewykorzystane rezerwy potencjału twórczego.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, współpracując w zakresie projektów jakościowych i ilościowych z organizacjami pozarządowymi i firmami m.in. OTR Global, Skanska, British Petroleum, Danish Technical Institute, One World Research, Unilever, Just Worldwide. Brała udział w wielu projektach badawczych, wśród których najważniejsze to "Postawy młodzieży polskiej wobec Żydów" oraz "Alternatywne metody nauczania w przezwyciężaniu uprzedzeń etnicznych" finansowane w ramach BŚ ze środków UJ oraz w ramach grantu przez The Open Society Foundation. Kierowała pracami grupy badawczej, która zajmowała się rozwojem rynku audiowizualnego w Małopolsce. Badania te zaowocowały wydaniem raportu "Innowacje i nowe technologie przemysłów kreatywnych. Perspektywy rozwoju rynku audiowizualnego w Małopolsce".
Była ekspertką, trenerką i redaktorką w projekcie "Przywództwo edukacyjne, którego celem było zreformowanie systemu przygotowania i doskonalenia kadr kierowniczych dla szkół i placówek edukacyjnych w Polsce." W efekcie tej pracy powstały trzy cykle kształcenia dla rożnych grup docelowych.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Wyższej Szkole Europejskiej prowadzi zajęcia, m.in. z psychologii kreatywności, metodologii badań społecznych oraz badań rynkowych. Bardzo lubi pracować z ludźmi.

e-mail: roksana.ulatowska@furbs.org

Dominika Winogrodzka - członek Zarządu Fundacji

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (spec. Badania rynku i analiza polityk publicznych). Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. PhD Research Fellow w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS

W podejmowanych przez siebie inicjatywach stara się łączyć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym, które zdobyła w trakcie studiów socjologicznych uczestnicząc w licznych projektach oraz obozach badawczych (www.linkedin.com/in/dominika-winogrodzka).

Jej zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z zagadnieniami rynku pracy (przemiany zatrudnienia, wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach, ludzie młodzi na rynku pracy), edukacji (jakość kształcenia edukacji wyższej, nowe technologie w edukacji, współpraca edukacji z biznesem), kwestią niepełnosprawności, metodologią nauk społecznych oraz wizualizacją danych.

e-mail: dominika.winogrodzka@furbs.org

WSPÓŁPRACOWNICY

Wojciech Onyśków

Z wykształcenia socjolog. W roku 2011 ukończył studia magisterskie o specjalizacji "badania rynku i opinii publicznej" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor około 40 badań społecznych, 30 prognoz popytu i 10 analiz strategicznych. Specjalizuje się w socjologii pracy, ekonomice kultury oraz strategiach rozwoju edukacji. Doświadczenie badawcze zdobywał już podczas studiów dzięki pracy dla Centrum Badań Jakości Życia UAM i firmy Ultex Ankieter z Poznania oraz w trakcie badań prowadzonych w ramach Koła Naukowego Studentów Socjologii.

W latach 2011-2015 współpracował m.in. z: Collect Consulting; Eu-Consult, Fundacja im św. Jadwigi Królowej Polski oraz Bluehill. Działał głównie w obszarach: edukacji, rewitalizacji społecznej, instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców oraz strategii wizerunkowych. Nawiązał również współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Warszawie w zakresie prowadzenia analiz statystycznych z zakresu zdrowia publicznego na potrzeby sporządzania artykułów naukowych. Od roku 2015 związany z firmą SACADA Pracownia Badawczo-Projektowa, a od roku 2017 również z Kolektywem Badawczym, dla których prowadzi zaawansowane analizy statystyczne i prognozy demograficzne oraz finansowe na potrzeby instytucji kultury, uczelni i firm prywatnych.

Od roku 2017 współpracownik Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, której służy wsparciem w zakresie realizacji badań społecznych oraz analizy i interpretacji danych ilościowych. Aktywnie włącza się również w realizację celów statutowych Fundacji, wspierając działalność promocyjną i szkoleniową prowadzoną w obszarze badań społecznych.

e-mail: wojciech.onyskow@furbs.org

Karolina Rożniatowska

Absolwentka socjologii I stopnia, studentka socjologii II stopnia (spec. Analiza danych i badania społeczne) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich zainteresowaniach badawczych łączy ilościowe i jakościowe podejście do prowadzenia badań i analizy danych. Wykorzystuje metody badawcze i analityczne w realizacji i ewaluacji projektów z zakresu edukacji społecznej i aksjologicznej. Swoje doświadczenie wzbogaca uczestnictwem w projektach badawczych i obozach organizowanych w ramach studiów. Dodatkowo działa w Sekcji Badań Społecznych Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ.

e-mail: karolina.rozniatowska@furbs.org

Drogi Gościu

Informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies.

Pozwalają nam one gromadzić informacje dotyczące statystyk oglądalności strony.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.