Aktualności

Patronat medialny dla Design Ways Conf 2020

Opublikowany
2020-05-28

Z radością informujemy, że FuRBS objęła patronatem medialnym DesignWays Conf 2020, jedno z największych wydarzeń dla projektantek i projektantów UX/UI w Polsce!

Tegorocznym motywem przewodnim głównej ścieżki konferencji jest #DesignMatters w różnych perspektywach:

 • Design for Business: Design jako część strategii biznesowej czy jako... podstawa? Design Transformation, skalowanie designu i jego znaczenie dla organizacji.
 • Design for Tomorrow: Czy nasze "jutro" też możemy zaprojektować? Projektowanie innowacji, rozwiązań dla przyszłości, #lesswaste w designie i ludzie & Ziemia w centrum.
 • Design for People: Design, który służy ludziom, czyli o projektowaniu zmian dla ludzi - o doświadczeniach poza ekranami, o dostępności i o prawdziwych zmianach w życiu ludzi.
 • Design for Good: Mały krok dla człowieka, a duża zmiana... dla ludzkości, czyli o zmienianiu świata, projektowaniu dobrych zmian i odpowiedzialności.
 • Wydarzenie zaplanowane jest na 2-3 października w Expo Kraków! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji.

  FuRBS patronem medialnym Ciemnej Strony UX vol.6

  Opublikowany
  2020-05-28

  Z przyjemnością objęliśmy patronatem medialnym 6. edycję konferencji Ciemna Strona UX!

  W tym roku motywem przewodnim konferencji organizowanej przez koło naukowe ITberries jest hasło "Be the Hero"! Organizatorzy tegorocznej edycji stawiają sobie za cel pokazanie siły etycznego projektowania z myślą o współczesnych problemach.

  Wydarzenie zaplanowane jest na 17 października w Krakowskim Parku Technologicznym!

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konferencji oraz do uczestnictwa!

  Nowe i zakończone projekty badawcze

  Opublikowany
  2019-11-06

  Po pracowitej pierwszej połowie roku, kiedy to pracowaliśmy m.in. nad opracowaniem Analizy benchmarkingowej systemu komercjalizacji wiedzy wiodących uczelni technicznych dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (więcej TUTAJ) weszliśmy w jeszcze bardziej intensywny okres prac. Niedawno zakończyliśmy ciekawe badanie pn. "Analiza danych zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 2014-2018". Było co analizować - kilkaset tysięcy zebranych artykułów i kilkadziesiąt tysięcy analizowanych zdań pochodzących z różnych mediów! (więcej TUTAJ).

  Jednocześnie pracujemy nad dwoma projektami dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

 • Ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego "Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji" oraz
 • Benchmarking systemów monitorowania inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania
 • i projektem dla Województwa Małopolskiego (Ewaluacja mid-term wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSIWM), stanowiącej dokument typu RIS3).
 • Szczegóły już wkrótce!

  FuRBS na zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

  Opublikowany
  2019-11-06

  We wrześniu gościliśmy na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym we Wrocławiu. Tym razem odbywał się on pod hasłem "Ja, my, oni? Podmiotowość. Tożsamość. Przynależność". Chcąc wpisać się naszym doświadczeniem w hasło przewodnie Zjazdu, przygotowaliśmy wystąpienie pt."Socjologia poza akademią jako nauka obywatelska – refleksje na podstawie działalności Fundacji Rozwoju Badań Społecznych" w ramach grupy G.18. Socjologia poza akademią, organizowanej przez Sekcję Socjologii Nauki PTS. Opowiadaliśmy m.in. o:

 • zespole działającym poza akademią,
 • współpracy z akademią i innymi podmiotami,
 • specyfice wytwarzanej i wykorzystywanej w naszej formule działalności wiedzy,
 • naukowości procesu badawczego poza akademią.
 • Uczestnikom sesji zaproponowaliśmy dyskusję nad przydatnością pojęć obywatelskiej nauki – citizen science czy podejścia „nauki w społeczeństwie” – science in society do opisu omawianego rodzaju aktywności naukowej i badawczej. Zainteresowanie wzbudziła kwestia etyki badawczej w praktyce działalności poza akademią. Dziękujemy wszystkim za ciekawą dyskusję i wspólnie spędzony czas!

  Tak było we wrześniu - tymczasem pracujemy nad nowymi projektami badawczymi i ewaluacyjnymi. Szczegóły już wkrótce!

  Szkolimy z narzędzi analitycznych

  Opublikowany
  2019-07-10

  W ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy kilka szkoleń i warsztatów z zastosowania technik i narzędzi analitycznych dedykowanych zarówno badaniom ilościowych, jak i jakościowym. Dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. szkolenia z oprogramowania do analizy danych jakościowych NVivo. Współpracujemy ze znakomitymi trenerami, którzy nie tylko nauczą Was jak korzystać z programu, ale również w jaki sposób uzyskać za jego pomocą wartościowe wyniki analiz!

  W ostatnich dniach byliśmy obecni na 2. edycji Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych w Instytucie Socjologii UJ, organizowanych przez Pracownię CAQDAS TM. W ramach ścieżki analitycznej prowadziliśmy warsztaty pn. "Wprowadzenie do analizy danych z RQDA". Zachęcamy zainteresowane zespoły i instytucje do współpracy! Listę przeprowadzonych szkoleń, warsztatów oraz przykładowych klientów znajdziecie TUTAJ.

  Podsumowanie 10 edycji Kongresu Młodej Socjologii

  Opublikowany
  2019-04-20

  W dniach 11-13 kwietnia 2019r. w Instytucie Socjologii UJ odbył się jubileuszowy 10. Kongres Młodej Socjologii, którego patronem merytorycznym był #FuRBS. Karolina Rożniatowska z naszego zespołu moderowała sobotni panel Badań społecznych, a na piątkowym panelu antropologicznym wygłosiła swój referat pt. Taniec towarzyski jako praktyka społeczna.

  Zachęcamy do zapoznania się z krótką relacją z Kongresu na naszym profilu Facebookowym.

  Patronat medialny FuRBS dla konferencji ITBerries

  Opublikowany
  2019-04-11

  Z radością informujemy, że objęliśmy patronatem medialnym Ciemna Strona UX#5: Artificial Reality - konferencję organizowaną przez ITberries, która odbędzie się już 13 kwietnia 2019 roku (sobota) w Krakowie!

  Tegoroczna edycja konferencji poświęcona będzie Artificial Intelligence jak również na Virtual Reality. Uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 • Jaki wpływ na nas ma rozwój Sztucznej Inteligencji?
 • W którą stronę będzie rozwijał świat VR?
 • Jaką rolę odegra UX w służbie użytkownikowi?
 • Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia!

  Spotkanie z prof. Arturem Pokropkiem

  Opublikowany
  2019-03-19

  W najbliższy czwartek, 21 marca o godz. 18.20 odbędzie się współorganizowane przez FuRBS 19. spotkanie "eRki" (Entuzjastów R Krakowska Alternatywa). Gościem spotkania będzie Artur Pokropek - profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz pracownik naukowy Instytutu Badań Edukacyjnych.

  Profesor Pokropek wygłosi prezentację pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci”, czyli o tym jak poprawnie analizować różnice między grupami?
  Głównym obszarem badań zaproszonego Gościa są: statystyka, psychometria, uczenie maszynowe i metodologia badań. Profesor Pokropek pracuje razem z socjologami, psychologami, ekonomistami, pedagogami i lekarzami nad różnego rodzaju projektami badawczymi. Pracował i uczył się w Educational Testing Service (Princeton, USA) oraz Joint Research Center (Ispra, Włochy). Jest autorem kilkudziesięciu artykułów w miedzynarodowych czasopismach takich jak Structural Equation Modeling, PLOS One, Journal of Educational Psychology, czy Sociological Methods & Research

  Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!
  Miejsce: Wydział Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, Kraków.

  Zaproszenie na 10. Kongres Młodej Socjologii

  Opublikowany
  2019-03-13

  Przypominamy, że w dniach 11-13 kwietnia 2019 r. w Instytucie Socjologii UJ odbędzie się 10. edycja Kongresu Młodej Socjologii.

  Jak zwykle, w programie znajdzie się wiele wystąpień w ramach różnorodnych sesji tematycznych (miasto i miejskość, antropologia społeczna, gender studies, komunikacja społeczna, socjologia krytyczna, media i nowe technologie, metody i techniki badań społecznych, praca socjalna).

  Dodatkową atrakcją są warsztaty tematyczne, prowadzone przez pracowników naukowych IS UJ.

  Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie internetowej kongresu oraz w mediach społecznościowych! Fundacja Rozwoju Badań Społecznych objęła wydarzenie patronatem merytorycznym.

  Kolejne badanie ewaluacyjne zakończone!

  Opublikowany
  2019-03-13

  W pierwszych dniach marca zakończyliśmy badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Projekt nosił tytuł Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

  Przez ostatnich 5 miesięcy, wspólnie z IBC GROUP Central Europe Holding S.A. weryfikowaliśmy założenia oraz dokonaliśmy ponownego oszacowania wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przypomnijmy, że Osie Priorytetowe POPW poświęcone są przedsiębiorczości innowacyjnej, inwestycjom drogowym i inwestycjom kolejowym. Będziemy informować, gdy tylko ukaże się raport końcowy z badania!

  Raporty z badania programów sektorowych NCBR już dostępne!

  Opublikowany
  2019-01-15

  Są już dostępne raporty prezentujące wyniki z badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wsparcia udzielonego w ramach Działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki”. Dokonano w nich oceny czternastu programów sektorowych koordynowanych przez NCBR w ramach Działania 1.2 PO IR.

  Zespół FuRBS we współpracy z IBC Group przeanalizował następujące programy: INNOTEXTILE (dedykowany włókiennictwu), INNOSTAL (sektor stalowy), GAMEINN (produkcja gier wideo), INNOSBZ (systemy bezzałogowe), INNOTABOR (przemysł taboru szynowego), PBSE (sektor elektroenergetyczny), INNOCHEM (branża chemiczna), WoodINN (sektor leśno-drzewny), InnoNeuroPharm (sektor farmaceutyczny), IUSER (sektor producentów inteligentnych urządzeń), INNOLOT (branża lotnicza), INNOMED (branża medyczna), INNOMOTO (sektor motoryzacyjny) oraz INNOWACYJNY RECYKLING.

  Głównymi celami badania było sformułowanie rekomendacji dotyczących kontynuacji lub zaprzestania wdrażania poszczególnych programów sektorowych oraz ocena potencjalnego wpływu projektów realizowanych w ramach programów sektorowych na rozwój poszczególnych sektorów oraz na zakres realizowanych w nich prac B+R. W opracowaniu oceniono również (1) skuteczność działania 1.2 PO IR w zwiększaniu liczby przedsiębiorców prowadzących i finansujących prace B+R oraz liczby prowadzonych projektów B+R, oraz możliwości osiągnięcia celów programów; (2) skalę wystąpienia efektu deadweight, a także (3) użyteczność programów sektorowych dla rozwoju poszczególnych sektorów.

  Zapraszamy do lektury! RAPORT cząstkowy i RAPORT końcowy

  Święta i Nowy Rok w FuRBS

  Opublikowany
  2018-12-21

  Za nami pracowity grudzień. Zaczęliśmy go od dwudniowego szkolenia z prowadzenia badań statystycznych i analizy danych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na spotkaniu Małopolskiej Rady Innowacji prezentowaliśmy wyniki pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski. Okres przedświąteczny wypełniła nam praca nad raportem ewaluacyjnym mid-term PO Polska Wschodnia 2014-2020 dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Trwają też prace w projekcie EmpInno.

  Czas na zasłużony odpoczynek!

  Wszystkim naszym przyjaciołom, sympatykom, współpracownikom i klientom życzymy w te Święta dużo spokoju, zwolnienia obrotów, uśmiechu i radości. Do usłyszenia w Nowym Roku!

  Ewaluacja mid-term PO Polska Wschodnia 2014-2020

  Opublikowany
  2018-11-08

  W październiku rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemu realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Projekt realizujemy na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju we współpracy z IBC GROUP Central Europe Holding S.A. (lider konsorcjum).

  Przedmiotem badania jest m.in. weryfikacja i ponowne oszacowanie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Planowany termin zakończenia badania to pierwszy kwartał 2019 r.

  WARSZTATY FURBS DLA LICEALISTÓW

  Opublikowany
  2018-11-06

  23 października 2018r. Dominika Winogrodzka i Karolina Rożniatowska z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych przeprowadziły warsztaty metodologiczne z uczniami jednego z krakowskich liceów. Warsztaty, podczas których licealiści przygotowywali scenariusz badań jakościowych oraz przeprowadzali fokusy, poprzedził wykład pt. „Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe”, który wprowadził licealistów w zróżnicowany świat badań społecznych. Wątki teoretyczne przeplatały się z praktycznymi przykładami badań realizowanych w FuRBS, ale nie tylko! Zilustrowanie wykładu konkretnymi projektami badawczymi pozwoliło zdecydowanie lepiej zrozumieć możliwości i ograniczenia różnych metod badawczych.

  Warsztaty z licealistami odbyły się w ramach projektu Instytutu Europeistyki UJ „Kompetentni uczniowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś Priorytetowa, „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

  FuRBS ekspertem w projekcie EMPINNO

  Opublikowany
  2018-10-05

  Projekt EmpInno http://empinno.eu/ (finansowany w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) jest realizowany przez 16 partnerów z różnych krajów rejonu Morza Bałtyckiego.

  Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy i podniesienie kompetencji wewnątrz sieci partnerów w zakresie dobrych praktyk dotyczących usprawnienia polityki innowacji – zwłaszcza w zakresie wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji, transferu B+R oraz narzędzi wspierających rozwój MŚP. Działania zaplanowane w projekcie skierowane są głównie do miast średniej wielkości.

  Jesteśmy zaangażowani w przygotowanie dokumentu Feedback Paper – zbioru rekomendacji dot. wzmacniania wymiany informacji i promowania Regionalnej Strategii Innowacji w ramach projektu EmpInno. Efektem końcowym będzie również wypracowanie wzoru narzędzi zbierania informacji od kluczowych interesariuszy w województwie lubelskim. W przyszłym tygodniu Agnieszka weźmie udział w kolejnym spotkaniu partnerów, które tym razem odbędzie się w Seinäjoki (Finlandia). Spotkanie będzie po raz kolejny okazją do podsumowania prac w projekcie oraz zdobycia cennych źródeł inspiracji związanych ze wspieraniem innowacyjności w regionie.

  Aktualizacja pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski już dostępna!

  Opublikowany
  2018-10-04

  Dokument został przygotowany przez ekspertów FuRBS we współpracy z INTECH PK na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zawiera, opartą w znacznym stopniu na statystyce publicznej, diagnozę Małopolski w obszarze działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, infrastruktury regionu wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego.

  Istotną część dokumentu stanowi weryfikacja i aktualizacja dziedzin małopolskich inteligentnych specjalizacji. Dokument stanowi integralną część Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020.

  Projekt był realizowany w okresie czerwiec-sierpień 2018 r.

  Zachęcamy do lektury DIAGNOZY!

  Konferencja TechSpo 2018 za nami...

  Opublikowany
  2018-10-04

  ...a wraz z nią prowadzone przez Agnieszkę warsztaty „Narzędziownik UX – analiza danych zastanych (w tym webscraping i podstawy text mining)”. Miały one na celu zapoznanie uczestników z desk research jako podstawą projektowania User Experience.

  W pierwszej części spotkania uczestnicy poznali podstawowe rodzaje analizy danych zastanych. Dowiedzieli się, jakiego rodzaju źródła danych mogą wykorzystywać oraz w jaki sposób można je analizować.

  Druga część warsztatu miała charakter analityczny. Uczestnicy spotkania wykonywali zadanie wymagające pobrania treści z blogów (webscrapping), które następnie analizowali z wykorzystaniem text miningu - automatycznej analizy tekstu, która umożliwiła szybką identyfikację tematów pojawiających się we wpisach (topic modeling).

  Do wykonywania zadania posłużyło oprogramowanie R.

  Zainteresowanych tematyką lub podobnymi warsztatami zapraszamy do kontaktu!

  Konferencja TechSpo 2018 trwa!

  Opublikowany
  2018-09-20

  Przypominamy o trwającej w Krakowie II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “TechSpo ’18: Władza algorytmów?” organizowanej przez Wydział Humanistyczny AGH.

  Oto, jak o wydarzeniu mówią jego organizatorzy: Zakładamy, że złożoność i dynamika świata jest fascynującym wyzwaniem poznawczym, które wymaga nieszablonowych analiz i spojrzenia z wielu perspektyw. Interesuje nas współczesny świat oraz społeczeństwo,a także problemy, które wpływają na jego kształt. Badamy nowe technologie, z których codziennie korzystamy i które zmieniają sposób, w jaki komunikujemy się czy pracujemy. Dlatego chcąc połączyć ze sobą te dwa światy i pokazać, że są one komplementarne, stworzyliśmy konferencję TechSpo.

  W tegorocznym programie, czyli TechSpo’18 przewidzianych jest 70 wystąpień naukowców, badaczy, praktyków, ludzi biznesu i aktywistów, w tym 2 panele dyskusyjne, 4 wystąpienia plenarne i 6 warsztatów praktycznych. Integralnym elementem TechSpo jest też przestrzeń wystawiennicza praktycznych rozwiązań firm i zespołów naukowych. Uczestnicy będą mogli przetestować technologie skanu 3D i druku 3D, doświadczyć wrażeń dotykowych kształtów generowanych przez ultradźwięki, zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości, porozmawiać z chatbotem i robotem emocjonalnym. W trakcie warsztatów praktycznych będzie można nauczyć się, jak projektować interfejsy i roboty, analizować dane – zarówno te z mediów społecznościowych, jak i na potrzeby user experience, czy też tworzyć innowacje metodą design thinking.

  Szczegółowy program konferencji: http://techspo.agh.edu.pl/program.

  Zakończenie badania ewaluacyjnego programów sektorowych NCBR

  Opublikowany
  2018-09-20

  Po siedmiu miesiącach zakończyliśmy prace nad ewaluacją Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - programów sektorowych, adresowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do przedsiębiorców wybranych gałęzi gospodarki. Celem programów sektorowych jest wsparcie dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju różnych sektorów gospodarki.

  Ewaluacji poddano łącznie 14 programów sektorowych: PBSE (sektor elektroenergetyczny), INNOTEXTILE (sektor włókienniczy), GameINN (przemysł gier wideo), INNOSBZ (sektor statków bezzałogowych), INNOSTAL (sektor stalowy) i INNOTABOR (sektor produkcji taboru kolejowego) InnoNeuroPharm (przemysł farmaceutyczny i neuromedycyna), INNOLOT (przemysł lotniczy), INNOMOTO (przemysł motoryzacyjny), INNOCHEM (przemysł chemiczny), INNOMED (innowacyjna medycyna), IUSER (sektor producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej), WOODINN (sektor meblarski i przemysłu drzewnego) oraz INNOWACYJNY RECYKLING.

  Badanie zakończyło się sformułowaniem wniosków i rekomendacji zarówno na poziomie całego Działania 1.2, jak i poszczególnych programów.

  Zakończyliśmy aktualizację pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski

  Opublikowany
  2018-09-20

  Z końcem sierpnia zakończyliśmy pracę nad aktualizacją pogłębionej diagnozy innowacyjności gospodarki Małopolski. Projekt realizowaliśmy na zlecenie Województwa Małopolskiego.

  Główne części opracowania zostały poświęcone:

 • działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • infrastrukturze regionu wiedzy,
 • społeczeństwu informacyjnemu oraz
 • dziedzinom małopolskich inteligentnych specjalizacji.
 • W opracowaniu odnieśliśmy się również do ograniczonych możliwości weryfikacji i odkrywania nowych specjalizacji gospodarczych w oparciu o statystyki publiczne. Powstałe w wyniku naszych prac materiały powinny być wkrótce dostępne na stronach Województwa Małopolskiego.

  FuRBS patrnerem TechSpo ’18

  Opublikowany
  2018-07-18

  Miło nam poinformować, że zostaliśmy partnerem II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “TechSpo ’18: Władza algorytmów?” organizowanej przez Wydział Humanistyczny AGH! TechSpo to forum spotkań i dyskusji nad najważniejszymi technologicznymi i społecznymi aspektami współczesności. W tym roku konferencja skupia się wokół następujących zagadnień:
 • algorytmizacja,
 • VR, AR, rzeczywistość hybrydowa,
 • interakcja człowiek-maszyna, inteligentne boty,
 • quantified self,
 • projektowanie i badanie User Experience,
 • nie-ludzka kultura.
 • Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia: http://techspo.agh.edu.pl/.

  Diagnoza pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski

  Opublikowany
  2018-06-28

  W dniu 18 czerwca br. podpisaliśmy z Województwem Małopolskim umowę na realizację aktualizacji "Diagnozy pogłębionej innowacyjności gospodarki Małopolski". Głównym celem projektu będzie opracowanie aktualnej diagnozy innowacyjności regionalnej gospodarki w obszarach zbieżnych ze strukturą dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Pod uwagę wzięta zostanie:

 • działalność innowacyjna przedsiębiorstw,
 • infrastruktura regionu wiedzy,
 • społeczeństwo informacyjne.

 • Dodatkowym obszarem diagnostycznym będą dziedziny małopolskich inteligentnych specjalizacji (obecnie jest ich siedem: nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego). Projekt zakończy się na przełomie sierpnia i września 2018.

  Zakończenie I części badania ewaluacyjnego programów sektorowych NCBR

  Opublikowany
  2018-06-28

  Z końcem maja zakończyliśmy prace nad ewaluacją wdrażania grupy sześciu programów sektorowych adresowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do przedsiębiorców wybranych gałęzi gospodarki. Programy sektorowe uruchamiane są w ramach Działania 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, a ich celem jest wsparcie dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju różnych sektorów gospodarki.

  W grupie pierwszych sześciu ewaluowanych programów znalazły się: PBSE (sektor elektroenergetyczny), INNOTEXTILE (sektor włókienniczy), GAMEINN (przemysł gier wideo), INNOSBZ (sektor statków bezzałogowych), INNOSTAL (sektor stalowy) i INNOTABOR (sektor produkcji taboru kolejowego). Obecnie pracujemy nad ewaluacją kolejnych ośmiu sektorów, w tym dotyczących m.in. przemysłu farmaceutycznego, przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego czy recyklingu.

  Pre-meeting konferencji WhyR? w Poznaniu

  Opublikowany
  2018-06-12

  7 czerwca 2018r. w Poznaniu odbył się pre-meeting Konferencji WhyR?. Na zaproszenie poznańskich użytkowników R, Dariusz Szklarczyk z FuRBS opowiedział uczestnikom spotkania o R jako narzędziu wspierającym dobór próby w badaniach społecznych. Na podstawie przykładowych projektów zaprezentował potencjał R przybliżając różne pakiety i funkcje, przydatne na etapie doboru próby.

  Drugim prelegentem spotkania przedkonferencyjnego był Michał Czyż, który opowiedział o automatyzacji pracy w R.

  Zachęcamy do zapoznania się z krótką FOTORELACJĄ ze spotkania!

  WARSZTATY „JAK PYTAĆ, ABY SIE DOWIEDZIEĆ? O PROWADZENIU FGI W KONTEKŚCIE UX”

  Opublikowany
  2018-04-24

  21 kwietnia 2018r. Dominika Winogrodzka z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych przeprowadziła warsztaty dla uczestników 4. edycji konferencji „Ciemna strona UX”.

  Warsztaty „Jak pytać, aby się dowiedzieć? O prowadzeniu FGI w kontekście UX” podzielone były na kilka bloków tematycznych:

 • kiedy stosować fokusy (jakie są możliwości i ograniczenia FGI w kontekście badań UX?)
 • jak pytać, aby się dowiedzieć (jak budować dobre scenariusze FGI oraz jakich technik projekcyjnych używać, aby dotrzeć do ukrytych potrzeb użytkowników?)
 • jak moderować dyskusję grupową (jakich technik moderacji używać i jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi podczas FGI?)
 • Zachęcamy do zapoznania się z PREZENTACJĄ oraz krótką FOTORELACJĄ z wydarzenia.

  FURBS PATRONEM MEDIALNYM KONFERENCJI „CIEMNA STRONA UX#4: STRANGER THINGS”

  Opublikowany
  2018-04-24

  Miło nam poinformować, że zostaliśmy patronem medialnym 4. edycji konferencji „Ciemna Strona UX” organizowanej przez ITberries.

  ITberries to koło naukowe działające przy Wydziale Humanistycznym AGH, które za główny cel stawia sobie łamanie stereotypu humanisty. To grupa entuzjastów nowych technologii, która stara się szerzyć ideę łączenia myśli humanistycznej z technologią, czego wyrazem jest m.in. organizacja konferencji poświęconej User Experience.

  Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć to wydarzenie!

  Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do strony internetowej konferencji: http://www.ciemnastronaux.pl/

  Nowe badanie ewaluacyjne dla NCBR

  Opublikowany
  2018-02-19

  Z początkiem lutego rozpoczęliśmy badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia udzielonego w ramach działania 1.2 PO IR na rozwój wybranych sektorów gospodarki. Projekt realizujemy na rzecz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z IBC GROUP Central Europe Holding S.A. (lider konsorcjum).

  Przedmiotem badania będzie m.in. skuteczność i użyteczność wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w postaci programów sektorowych NCBR, finansowanych w ramach Działania 1.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tego typu wsparciem zostało objętych 14 sektorów, w tym m.in. przemysł tekstylny, przemysł stalowy, przemysł motoryzacyjny, produkcja statków powietrznych, produkcja pojazdów bezzałogowych czy produkcja gier wideo.

  O szczegółach na temat programów sektorowych można poczytać na stronach NCBR. Badanie zakończy się we wrześniu 2018 r.

  Praktyki zawodowe w FuRBS

  Opublikowany
  2018-01-23

  Zakończenie prac nad ewaluacją Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego to dobra okazja, by podsumować pierwsze doświadczenia z wdrażania umowy partnerskiej z Instytutem Socjologii UJ o organizacji praktyk studenckich. W związku z ewaluacją BOWM do zespołu projektowego dołączyła Karolina Rożniatowska - studentka I roku SUM w IS UJ, która tak podsumowuje ostatnie miesiące wspólnej pracy z nami:

  Praktyki w FuRBS były dla mnie świetną przygodą intelektualną i badawczą. Współpraca z najlepszym zespołem, pomoc na każdym kroku oraz możliwość podejmowania ważnych zadań badawczych i analitycznych zaowocowały moim rozwojem osobistym i zdobyciem nowych kompetencji. Rzetelność, perfekcja w rozwiązywaniu problemów i zgranie – tak działa FuRBS!

  Dziękujemy Karolinie za miłe słowa i już planujemy z nią kolejne wspólne działania! Zachęceni?

  Raport z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

  Opublikowany
  2018-01-16

  Z przyjemnością informujemy, że na stronie www.bo.malopolska.pl jest już dostępny nasz RAPORT z badania ewaluacyjnego „BO Małopolska - ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”!

  Projekt był realizowany przez zespół FuRBS w okresie wrzesień-grudzień 2017. Więcej informacji na temat celów i przebiegu badania można znaleźć w zakładce "PROJEKTY".

  Zachęcamy do pobierania i lektury raportu!

  Zakończenie projektu pt. "Socjolog: badacz, analityk. Analiza danych sondażowych w R" oraz prezentacja "R w doborze próby".

  Opublikowany
  2017-12-16

  W dniu 12 grudnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące efekty projektu "Socjolog: badacz, analityk. Analiza danych sondażowych w R". Wydarzenie miało miejsce we wtorek (12.12), o godz. 19.15 w sali 101 Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki PK, ul. Podchorążych 1. W trakcie spotkania studenci biorący udział w warsztatach przedstawili swoje mini-analizy wykonane w R.

  Projekt został dofinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach programu “Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne”. Z opisem projektu można zapoznać się w zakładce PROJEKTY.

  Wcześniej, w ramach 15 spotkania krakowskiej "eRki" Dariusz Szklarczyk z FuRBS zaprezentował temat "Nie tylko analiza danych. R w doborze próby w badaniach społecznych". Zebrani słuchacze, w tym członkowie krakowskich, akademickich kół naukowych, usłyszeli m.in. historię wykorzystania R w trakcie realizacji krakowskiego exit-polla podczas wyborów prezydenckich w 2015 r.

  Warsztaty analizy danych w ramach konferencji "Kultura (w) danych"

  Opublikowany
  2017-11-13

  Wielkimi krokami zbliżają się kolejne #WarsztatyFuRBS! Agnieszka Otręba-Szklarczyk i Dariusz Szklarczyk przygotowali tym razem warsztat pt. „Kultura - zbadaj ją sam! Podstawy analizy danych o kulturze w R”.

  Wydarzenie odbędzie się 1 grudnia 2017r. w ramach konferencji „Kultura (w) danych” organizowanego przez @Medialab Katowice i @Katowice Miasto Ogrodów.  Zachęcamy do ZAPISÓW na te i inne warsztaty, a także część konferencyjną wydarzenia.

  FuRBS w audycji MANIA NAUKI

  Opublikowany
  2017-11-06

  Jak absolwenci nauk społecznych radzą sobie na rynku pracy? Jak w praktyce można wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów z zakresu nauk społecznych? Jakie projekty realizujemy w Fundacji Rozwoju Badań Społecznych?


  Na te i inne pytania odpowiada Dariusz Szklarczyk z FuRBS w rozmowie z dr Karoliną Mania w audycji MANIA NAUKI!

  Zachęcamy do wysłuchania nagrania!

  
Z poprzednimi odcinkami audycji można zapoznać się na stronie internetowej: http://manianauki.pl/

  Warsztaty FuRBS dla licealistów

  Opublikowany
  2017-10-30

  27 października 2017r. Dominika Winogrodzka i Monika Linca z Fundacji Rozwoju Badań Społecznych przeprowadziły warsztaty metodologiczne z uczniami jednego z krakowskich liceów. Warsztaty, podczas których licealiści przygotowywali własny projekt badawczy, poprzedził wykład pt. „Metody badań społecznych. Badania ilościowe i jakościowe”, który wprowadził licealistów w zróżnicowany świat badań społecznych. Wątki teoretyczne przeplatały się z praktycznymi przykładami badań (te najbardziej ciekawiły uczniów!) realizowanych w FuRBS, ale nie tylko! Zilustrowanie wykładu konkretnymi projektami badawczymi pozwoliło zdecydowanie lepiej zrozumieć możliwości i ograniczenia różnych metod badawczych.

  Warsztaty z licealistami odbyły się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś Priorytetowa, „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.


  
Z prezentacją wykorzystywaną podczas zajęć można zapoznać się na SlideShare FuRBS.

  Udział FuRBS na II OKE

  Opublikowany
  2017-10-30

  20 X 2017 r. gościliśmy na II Ogólnopolskim Kongresie Ewaluacyjnym. Podczas jednego z paneli, Dariusz Szklarczyk z FuRBS wystąpił z prezentacją pt. “Ewaluacja zrównoważonego rozwoju. Przypadek SOR”, w której podzielił się doświadczeniami płynącymi z ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. (Raz jeszcze zachęcamy do lektury raportu ewaluacyjnego). 


  Panel “Ewaluacja zrównoważonego rozwoju, czyli ewaluator w antropocenie”, organizowany w ramach II OKE, został podsumowany przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne:

  "Dyskusja na temat tego, jaki świat chcemy oddać kolejnym pokoleniom i jakie wyzwania stoją przed ewaluacją w antropocenie rozpoczęła się od prezentacji Weroniki Felcis. Z kolei Dariusz Szklarczyk, prezes Fundacji Rozwoju Badań Społecznych, otworzył dyskusję o tym jak badać rozwój zrównoważony na podstawie doświadczeń ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zwrócił uwagę m.in. na zagadnienie trafności i zrozumiałości wskaźników służących pomiarowi zrównoważonego rozwoju oraz problem zacieśniania współpracy pomiędzy wykonawcami ewaluacji i ocen oddziaływania na środowisko. Także inni badacze, jak Agnieszka Śnieżek z EVALU czy Małgorzata Kachniarz z Fundeko podzielili się swoimi doświadczeniami. Konkluzją spotkania była nadzieja, że uda się rozpocząć bardziej otwartą i twórczą współpracę, a także stymulować ewaluację Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie krajowym."

  

PTE dziękujemy za zaproszenie na Kongres, a uczestnikom za udział w panelu i ciekawe głosy w dyskusji!

  FURBS wspiera II Ogólnopolski Kongres Ewaluacyjny

  Opublikowany
  2017-10-17

  Kongres Ewaluacyjny to ogólnopolskie wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych ewaluacją. Stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy praktyków, trenerów, przedstawicieli firm oraz wszystkich osób wykorzystujących ewaluację w swoich działaniach.

  Cieszymy się, że możemy wesprzeć organizację wydarzenia, które odbywa się w tym roku pod obiecującym hasłem: „Nowi aktorzy i nowe obszary w ewaluacji”. Z naszej strony, szczególnie zachęcamy do udziału w sesji poświęconej ewaluacji w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Opowiemy, jak wyglądało to z perspektywy ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  Z informacjami na temat Kongresu można zapoznać się TUTAJ. Do zobaczenia!

  Rusza projekt FuRBS "Socjolog: badacz, analityk. Analiza danych sondażowych w R"

  Opublikowany
  2017-10-17

  Projekt „Socjolog: badacz, analityk. Analiza danych sondażowych w R” to cykl warsztatów adresowany do członków i sympatyków socjologicznych kół naukowych: Koła Naukowego Studentów Socjologii AGH oraz Koła Naukowego Studentek i Studentów Socjologii UJ.
  W programie warsztatów przewidziane są m.in.:

 • Wprowadzenie do R i przygotowanie danych do analizy,
 • Analiza danych sondażowych w R – rozkłady procentowe, rozkłady wielokrotnych wypowiedzi, tabele krzyżowe, analiza korespondencji, wizualizacja wyników,
 • Dobór próby i ważenie danych.
 • Uczestnicy warsztatów będą pracować w grupach nad swoimi projektami. Efekty prac grupowych zostaną przedstawione na spotkaniu podsumowującym warsztaty (grudzień 2017 roku) i zostaną ocenione przez komisję konkursową. Dwa zwycięskie zespoły zostaną otrzymają nagrody książkowe z zakresu analizy danych.

  Projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie w ramach programu “Naukowe Inspiracje - Ciekawe i Kreatywne”.

  Praktyki w FuRBS

  Opublikowany
  2017-10-02

  Fundacja Rozwoju Badań Społecznych poszukuje studenta/studentki socjologii zainteresowanego/ej odbyciem płatnej praktyki zawodowej przy realizacji projektu pn. „BO Małopolska - ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego” realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Więcej szczegółów poniżej.

  Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

  Opublikowany
  2017-10-01

  Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego rozpoczynamy realizację badania ewaluacyjnego „BO Małopolska - ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”!

  Głównym celem projektu jest ewaluacja przebiegu procesu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w tym rozwiązań i narzędzi stosowanych na kolejnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Szczegółowej ocenie podlegać będą:

 • działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne prowadzone w ramach BOWM,
 • sposób składania wniosków oraz procedura głosowania w BOWM,
 • regulamin oraz zasadność realizacji BO WM.
 • Uwzględnienie perspektywy różnych aktorów zaangażowanych w proces wdrażania BOWM (wnioskodawców, głosujących, organizatorów i podmiotów wspierających realizację BOWM) pozwoli na przygotowanie rekomendacji przydatnych do opracowania i wdrażania kolejnych edycji BOWM.

  Wyników badania można spodziewać się na początku 2018 roku!

  Tymczasem, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami BOWM.

  Why R? - podsumowanie ogólnopolskiej konferencji użytkowników R

  Opublikowany
  2017-10-01

  W piątek, 29 września, zakończyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja użytkowników R - WhyR?. W konferencji wzięło udział 200 uczestników, zorganizowano 18 warsztatów z różnych zastosowań R, odbyło się 36 wystąpień i 2 panele dyskusyjne. Konferencję zakończył panel społeczności, organizujących regularne spotkania użytkowników m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Dążeniem zarówno organizatorów zakończonej właśnie konferencji, jak i wszystkich obecnych w Warszawie społeczności użytkowników R jest, by konferencja stała się wydarzeniem cyklicznym i na trwale wpisała się w kalendarz polskich użytkowników R. Pierwszy krok został już wykonany - ustalono, iż we Wrocławiu, w lipcu 2018 roku, odbędzie się kolejna konferencja .

  Przedstawiciele FuRBS, w ramach konferencji, poprowadzili 3-godzinne, wprowadzające warsztaty z analizy danych sondażowych w R. Zostały one świetnie uzupełnione przez warsztaty prowadzone przez Tomasza Żółtaka z Instytutu Badań Edukacyjnych, który omawiał zagadnienia związane z analizą danych, pochodzących z badań sondażowych wykorzystujących złożone schematy doboru próby. Krakowską społeczność użytkowników R reprezentowaliśmy ramię w ramię z przedstawicielami krakowskiej "eRki" (Bartosz Sękiewicz, Zygmunt Zawadzki, Piotr Ocalewicz), prowadzącymi, cieszące się dużym zainteresowaniem, warsztaty.

  Więcej szczegółów można znaleźć na stronie konferencji, a na GitHubie dostępne są materiały dla uczestników. FuRBS, od marca 2017 roku, była w gronie partnerów społecznościowych wydarzenia, włączając się w jego promocję i relacjonowanie przebiegu.

  Pracowite lato w FuRBS

  Opublikowany
  2017-08-09

  Tegoroczny sezon wakacyjny w FuRBS przebiega bardzo pracowicie. W dużym tempie pracowaliśmy nad raportem ewaluacyjnym ex-ante projektu „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, prowadziliśmy konsulting i szkolenia z zakresu analizy danych, a obecnie przygotowujemy się na jesienną, analityczną sesję warsztatową ze studentami socjologicznych kół naukowych z UJ i AGH oraz – oczywiście – na wrześniową konferencję użytkowników R: whyR w Warszawie. Część z nas przygotowuje się ponadto do udziału w konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego w Atenach i pracuje nad nowymi tekstami do Czytelni. Jesienią nie zwalniamy! Póki co, zapraszamy na nasz profil facebookowy, gdzie można znaleźć zawsze świeżą garść nowinek z dziedziny badań, analizy i wizualizacji danych.

  Powstaje nowy poradnik metodyczny tworzenia i wdrażania studiów wykonalności inwestycji B+R+I

  Opublikowany
  2017-06-22

  W środę, 21 czerwca w Krakowie, we współpracy z INTECH PK, Fundacja Rozwoju Badań Społecznych zorganizowała warsztat kreatywny poświęcony konsultacji założeń i projektu poradnika metodycznego przygotowania i wdrażania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych (Business and Technology Roadmaps – BTR). Poradnik powstaje w ramach projektu ewaluacji ex ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Czym jest i jak wygląda mapa drogowa rozwoju technologii (BTR) można zobaczyć na PRZYKŁADZIE opracowania Banku Światowego dla technologii precyzyjnej obróbki materiałów w Polsce, przygotowanego w ramach projektu pilotażowego, poprzedzającego projekt monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

  Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

  Opublikowany
  2017-04-28

  Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, rozpoczęliśmy realizację badania ewaluacyjnego ex-ante projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zlecenie będziemy realizować w partnerstwie z IBC GROUP Central Europe Holding S.A.

  Działania badawcze obejmą m.in. odtworzenie i ocenę logiki projektu, ocenę efektów strategicznych i społeczno-ekonomicznych realizacji strategii inteligentnej specjalizacji w Polsce oraz określenie użyteczności projektu monitoringu KIS w obszarze wspierania Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w Polsce i wykorzystania narzędzi typu Smart Lab.

  W efekcie realizacji projektu zostaną opracowane rekomendacje względem wdrażania projektu monitoringu KIS, powstanie również podręcznik metodyczny przygotowywania analiz typu Business Technology Roadmap wraz ze scenariuszami organizacji Smart Labów.

  FuRBS na konferencji Why R?

  Opublikowany
  2017-03-13

  W dniach 27-29 września w Warszawie, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 odbędzie się ogólnopolska konferencja użytkowników i entuzjastów R - Why R?

  Program konferencji obejmuje 2 dni wykładów, dzień warsztatów, sesję plakatową, sesję lightning talks, sesję społeczności entuzjastów R oraz hackathon. Obecnie prowadzona jest rejestracja uczestników warsztatów oraz przyjmowane są zgłoszenia prezentacji, plakatów i lightning talks. Szczegóły dostępne są na stronie konferencji Why R? oraz na profilu społecznościowym whyRconf.

  Miło nam poinformować, że Fundacja Rozwoju Badań Społecznych dołączyła do grona partnerów społecznościowych konferencji. Poprowadzimy również jeden z 18 dostępnych do wyboru warsztatów, poświęcony analizie danych sondażowych w R.

  Zapraszamy do rejestracji na wydarzenia i udziału w konferencji!

  Raport z badania ewaluacyjnego ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

  Opublikowany
  2017-02-01

  Wspólnie z partnerami z IBC Group Central Europe Holding S.A., Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zakończyliśmy prowadzone od sierpnia 2016 r. prace nad ewaluacją ex-ante Strategii na Rzecz Odpowiedzianego Rozwoju. Dokument ten stanowi rozwinięcie tzw. Planu Morawieckiego i po przyjęciu przez Radę Ministrów będzie pełnił funkcję obowiązującej strategii rozwoju kraju w perspektywie średniookresowej.

  Sam raport z badania ewaluacyjnego jest efektem pracy zespołu złożonego z ponad 30 ekspertów z całego kraju i liczy 286 stron. Przedstawiono w nim wnioski dotyczące trafności i spójności przyjętych założeń a także ocenę logiki interwencji w tzw. obszarach koncentracji działań i obszarach wpływających na osiągnięcie celów Strategii. Oceniono spójność SOR z wybranymi politykami horyzontalnymi UE oraz możliwość realizacji działań założonych w SOR przy pomocy funduszy UE. Poddano analizie i prognozie ekonometrycznej wartości wskaźników zaproponowanych do pomiaru realizacji celów SOR, a sam tekst Strategii poddano analizie komunikacyjnej i semiotycznej.

  Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem i głównymi wnioskami z badania, a wytrwałych do lektury całego RAPORTU, dostępnego na stronach Ministerstwa Rozwoju.

  O wynikach i doświadczeniach z ostatnich projektów...

  Opublikowany
  2017-01-25

  W czwartek, 26 stycznia, zespół FuRBS w Urzędzie Miasta Krakowa zaprezentuje wyniki zakończonego w grudniu 2016 badania "Diagnoza krakowskiej młodzieży". Po prezentacji wyników odbędzie się panel z udziałem ekspertów, socjologów, psychologów, badaczy młodzieży i przestrzeni miejskich, m.in: dr. Piotra Długosza z Centrum Badań nad Młodzieżą PWSW w Przemyślu, dr hab. Marty Smagacz-Poziemskiej i mgr Ewy Krzaklewskiej z Instytutu Socjologii UJ, dr Iwony Sikorskiej z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, Ryszarda Izdebskiego, dyrektora Krakowskiego Instytutu Psychoterapii oraz ks. Andrzeja Augustyńskiego, przewodniczącego zarządu Siemachy.
  A już w piątek, 27 stycznia, o swoich doświadczeniach z wizualizacją danych jakościowych opowiemy w Instytucie Socjologii UJ w ramach seminarium metodologicznego Pracowni CAQDAS TM LAB. Zachęcamy do udziału!

  Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH

  Opublikowany
  2016-12-12

  Z przyjemnością informujemy, że na stronach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju można zapoznać się z prezentacją, opracowaną na podstawie raportu z badania ewaluacyjnego pt. "Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH", które realizowaliśmy w okresie od kwietnia do września 2016 roku w konsorcjum z IBC GROUP Central Europe Holding S.A. W raporcie zgromadziliśmy szereg wniosków dotyczących współpracy naukowców z podmiotami odpowiedzialnymi za transfer i komercjalizację wiedzy w jednostkach naukowych (w tym akademickimi centrami transferu technologii i spółkami celowymi) oraz funkcjonowania spółek celowych utworzonych i/lub dofinansowanych w programie NCBR "SPIN-TECH".

  Badanie potencjału organizacji branżowych

  Opublikowany
  2016-12-12

  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy badanie organizacji branżowych, które ma na celu weryfikację informacji o organizacjach pracodawców, samorządu rzemiosła oraz związkach zawodowych działających na rzecz różnych sektorów i branż gospodarki. Pozyskane informacje posłużą do przygotowania konkursu, adresowanego do organizacji partnerów społecznych w ramach działania 2.2. PO WER. Badanie realizujemy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Projektowa jesień w FuRBS

  Opublikowany
  2016-10-11

  Trwa okres wytężonej pracy w projektach eskperckich i realizowanych na rzecz otoczenia Fundacji. Z częścią prowadzonych obecnie oraz zakończonych projektów możecie się już Państwo zapoznać w zakładce "Projekty".

  Zgodnie z harmonogramem, zakończyliśmy wspólnie z IBC Group Central Europe Holding S.A. badanie ewaluacyjne "Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH", realizowane dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wkrótce będziemy mogli zaprezentować raport końcowy z badania. Zachęcamy do sprawdzania aktualności i informacji o realizowanych projektach oraz do bieżącej lektury materiałów umieszczanych na facebookowym profilu Fundacji.

  Ewaluacja ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

  Opublikowany
  2016-08-19

  Z przyjemnością informujemy, że na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, w konsorcjum złożonym z IBC Group Central Europe Holding S.A., Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o., Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Fundacji Rozwoju Badań Społecznych rozpoczynamy ewaluację ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), zwanej również "planem Morawieckiego". Mamy nadzieję, że to złożone i wymagające przedsięwzięcie badawcze z naszym udziałem przyczyni się do podniesienia jakości strategii, która, po wdrożeniu, będzie najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Wyniki prac będą prezentowane m.in. w trakcie XII Konferencji Ewaluacyjnej.

  Z ekspertami o spółkach celowych i transferze technologii w Polsce

  Opublikowany
  2016-08-09

  3 sierpnia w Warszawie odbył się panel ekspercki, prowadzony przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. i Fundację Rozwoju Badań Społecznych. Panel był elementem wspólnego przedsięwzięcia pt. „Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  W ramach spotkania dyskutowano najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych w całej Polsce badań terenowych (w okresie czerwiec - lipiec 2016 zrealizowano 90 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami państwowych jednostek badawczych - uczelni, instytutów naukowych, instytutów PAN, inwestorami, brokerami technologii i ekspertami oceniającymi wnioski w programie SPIN-TECH. Ponadto zebrano 600 ankiet od naukowców z całej Polski i opracowano 27 studiów przypadków spółek celowych utworzonych lub dofinansowanych w wyniku realizacji programu SPIN-TECH).

  Spodziewany termin publikacji raportu z badań: wrzesień 2016.

  W poniedziałek, 27 czerwca 2016, w Wytwórni przy ul. Ślusarskiej 9, na krakowskim Zabłociu, przeżywającym intensywny proces rewitalizacji, odbyło się interdyscyplinarne seminarium poświęcone wyzwaniom badawczym w rewitalizacji, organizowane przez FuRBS.

  Zapraszamy na seminarium poświęcone wyzwaniom badawczym w kontekście rewitalizacji!

  Opublikowany
  2016-06-23

  Fundacja Rozwoju Badań Społecznych, realizując projekt "FuRBS partnerem lokalnej zmiany", zaprasza do udziału w interdyscyplinarnym seminarium poświęconym wyzwaniom, jakie dla badań społecznych i partycypacji stanowi rewitalizacja. W ramach seminarium chcemy zgłębić i przedyskutować m.in. problematykę odpowiednich wskaźników oraz dostępności i jakości danych wykorzystywanych do ich pomiaru z perspektywy różnych interesariuszy procesu rewitalizacji: ekspertów, badaczy, praktyków, samorządowców, przedsiębiorców i mieszkańców. Omówimy możliwości i ograniczenia metod badawczych i partycypacyjnych w procesie rewitalizacji. Podczas dyskusji będziemy wspólnie dążyć do zdefiniowania największych wyzwań i potrzeb mieszkańców i samorządów oraz zastanawiać się nad możliwymi rozwiązaniami.

  Termin: 27.06.2016 r. , godz. 10:00 - 13:00 Miejsce: Kraków, Wytwórnia, ul. Ślusarska 9

  Osoby chętne do udziału w seminarium prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: furbs@furbs.org

  Liczba uczestników ograniczona!

  Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Województwa Małopolskiego.

  FURBS partnerem lokalnej zmiany

  Opublikowany
  2016-04-13

  Fundacja Rozwoju Badań Społecznych jest jedną z kilkudziesięciu młodych organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie w rozstrzygniętym w ubiegłym tygodniu konkursie "FIO - Małopolska lokalnie". Pod hasłem "FuRBS partnerem lokalnej zmiany" chcemy zająć stanowisko i przeprowadzić debatę ze środowiskiem eksperckim na temat możliwości i kierunków wykorzystania badań społecznych w działaniach samorządów wynikających z zapisów nowej ustawy o rewitalizacji. Już wkrótce będziemy informować o działaniach projektowych - na stronie internetowej i na profilu Facebookowym FuRBS.

  FuRBS wykonawcą badania ewaluacyjnego dla NCBR

  Opublikowany
  2016-04-13

  Wspólnie z IBC Group Central Europe Holding S.A. (lider konsorcjum) będziemy realizować badanie ewaluacyjne dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pn. "Diagnoza stanu transferu technologii za pomocą spółek celowych wykorzystująca doświadczenia realizacji Programu SPIN-TECH". FuRBS będzie w badaniu odpowiedzialna m.in. za desk research, analizę danych oraz całościowe opracowanie wniosków i rekomendacji. Badanie będzie realizowane w okresie kwiecień - sierpień 2016 r.

  Jak porównać ze sobą małopolskie gminy?

  Opublikowany
  2016-03-17

  Eksperci FuRBS angażują się w inicjatywy poświęcone rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, w szczególności w przedsięwzięcia o charakterze badawczym i analitycznym. Obecnie włączamy się w dyskusję nad wpływem i metodologią Rankingu Gmin Małopolski, prowadzonego przez FRDL MISTiA. Mamy nadzieję wesprzeć od strony metodologicznej rozwój tego wartościowego przedsięwzięcia. Więcej o Rankingu i jego edycji 2015 można przeczytać tutaj.

  Warsztaty ze studentami Centre for European Studies UJ

  Opublikowany
  2016-02-24

  W poniedziałek, 25.01.2016 r., ekspert FuRBS, Dariusz Szklarczyk, poprowadził zajęcia z uczestnikami kursu Qualitative Methodology w Centre for European Studies UJ. Tematem przewodnim były teoretyczne i praktyczne aspekty kodowania i analizy danych jakościowych. Już wkrótce, w Czytelni FuRBS, można spodziewać się materiału przybliżającego zagadnienie kodowania danych jakościowych szerszemu gronu odbiorców. Zapraszamy!

  Konferencja 23 listopada 2015r.

  Opublikowany
  2015-12-21

  23 listopada Anna Strzebońska reprezentowała FuRBS w Warszawie podczas konferencji "Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego do poprawy jakości życia mieszkańców?" Konferencja stanowiła podsumowanie realizacji projektu "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego".

  Powitanie

  Opublikowany
  2015-11-23

  Witamy na stronie Fundacji Rozwoju Badań Społecznych

  Drogi Gościu

  Informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies.

  Pozwalają nam one gromadzić informacje dotyczące statystyk oglądalności strony.

  Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.